2016-04

ทำงานที่เมืองไทย

ผมคิดว่าคนญี่ปุ่นทำงานที่เมืองไทย เงินเดือนขึ้นต่ำ5หมื่นมันน้อยไป

...
20.03.2017
ทั่วไป อื่นๆ

ลัทธิผู้มองโลกในแง่ดี คำที่สร้างกำลังใจ สำหรับวันที่ไม่มีกำลังใจ

...
29.04.2016
ทำงานที่ญี่ปุ่น

คนไทยทำงานที่ญี่ปุ่น อยู่สบายหรือเปล่า?

...
27.10.2016
คนไทย

คนไทยOverStayที่ญี่ปุ่นทำยังไงดี?

...
27.04.2016
คนไทย

คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบOverStay(ผิดกฎหมาย)

...
27.04.2016
สร้างกล้ามเนื้อ

สร้างกล้างเนื้อผ่านไป23วัน Fit2

...
06.06.2016
ทำงานที่ญี่ปุ่น

คนไทยทำงาน อบรมหรือฝึกงาน ที่ญี่ปุ่น

...
27.10.2016
คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น

คนไทยที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น ผมแนะนำวีซ่าแต่งงานญี่ปุ่น

...
27.10.2016
คนไทย

คนไทยที่จบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยไทยเอกภาษาญี่ปุ่น

...
27.10.2016
คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น

นักเรียนหรือนักศึกษาคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น

...
27.10.2016
คนไทย

นักท่องเที่ยวคนไทยที่ประเทศญี่ปุ่น

...
10.08.2016
คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น

ประเภทคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นที่ผมคิด

...
27.10.2016