スポンサーリンク

ลัทธิผู้มองโลกในแง่ดี คำที่สร้างกำลังใจ สำหรับวันที่ไม่มีกำลังใจ

20160429a_title

スポンサーリンク

วันที่ ๒๙ เมษายนช ปี ๒๕๕๙

กุ๊กมอนิ่งครับไดซัง(Twitter:@daijirok_th)ปวดตัวทุกวันเพราะกำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับ

วันนี้ผมแนะนำคำสำหรับเก็บรักษากำลังใจนะครับ น่าจะทุกคนบางวันไม่มีกำลังใจทำอะไร ไม่อยากตื่นไม่อยากคุยไม่อยากทำอะไร มันก็เรื่องปกติน่าจะไม่มีคนที่มีกำลังใจเต็มที่ทุกวันแน่นะครับ แต่คนเราพยายามรักษาความรู้สึกได้ วันนี้คำศัพของ Optimist Club นะครับ Optimist คือ ผู้มองโลกในแง่ดี แล้ว Optimist Club คือ “สโมสรนานาชาติที่อยู่ใน35ประเทศและมากกว่า2,900แห่งในโลก(จากวิกิพิเดีย ภาษาอังกฤษ:Optimist International)”นะครับ แต่น่าเสียดายไม่มีในเมืองไทยและญี่ปุ่นครับ
บางทีเราก็คิดแบบกลัวอนากตไม่ก็คิดเรื่องคนอื่นเรื่องอดีต แต่เรื่องแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่เปลี่ยนตัวเอง คิดแบบแง่ร้ายก็ไม่มีประโยชน์

ลัทธิผู้มองโลกในแง่ดีของสโมสรผู้มองโลกในแง่ดี

The Optimist Creed of Optimist Club
ลัทธิผู้มองโลกในแง่ดีของสโมสรผู้มองโลกในแง่ดี
楽観主義(らっかんしゅぎ)クラブの理念(りねん)

====

Promise Yourself
สัญญากับตัวเอง
自分自身(じぶんじしんに)に約束(やくそく)しよう。

To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
ให้มีความแข็งแกร่งโดยไม่มีอะไรที่สามารถรบกวนความสงบของจิตใจคุณได้
どんな事(こと)にも心(こころ)の平安(へいあん)を乱(みだ)されないほど強(つよ)くあれ。

To talk health, happiness and prosperity to every person you meet.
จงพูดคุยเรื่องสุขภาพ ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองกับทุกคนที่คุณพบ
会(あ)う人(ひと)すべてと健康(けんこう)、幸福(こうふく)、繁栄(はんえい)について話(はなせ)せ。

To make all your friends feel that there is something in them.
ทำให้เพื่อนๆทุกคนรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษบางอย่างในตัวเขา
すべての友人(ゆうじん)に、自分(じぶん)に価値(かち)があると自信(じしん)を与(あた)えよ。

To look at the sunny side of everything and make your optimism come true.
จะมองไปที่ด้านที่ด้านดีของทุกอย่างและทำให้การมองโลกในแง่ดีของคุณเป็นจริง
すべての物事(ものごと)の明(あか)るい面(めん)を見(み)て楽観主義(らっかんしゅぎ)を実現(じつげん)せよ。

To think only of the best, to work only for the best, and to expect only the best.
คิดเพียงสิ่งที่ดีที่สุด. ทำงานให้ดีที่สุดและคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
最高(さいこう)の事(こと)だけを考(かんが)え、最高(さいこう)の事(こと)に向(む)かって働(はたら)き、最高(さいこう)を得(え)ることを期待(きたい)せよ。

To be just as enthusiastic about the success of others as you are about your own.
จงกระตือรือร้นกับความสำเร็จของคนอื่นเหมือนเป็นความสำเร็จของตัวคุณเอง
他人(たにん)の成功(せいこう)を自分(じぶん)の成功(せいこう)を願(ねが)うのと同(おな)じように強(つよ)く願(ねが)え。

To forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future.
จงลืมความผิดพลาดที่ผ่านมาและก้าวไปที่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในอนาคต
過去(かこ)の失敗(しっぱい)を忘(わす)れ、未来(みらい)のより偉大(いだい)な成果(せいか)を成(な)し遂(と)げるべく進(すす)め。

To wear a cheerful countenance at all times and give every living creature you meet a smile.
จงมีใบหน้าที่แจ่มใสตลอดเวลาและยิ้มให้กับทุกชีวิตที่คุณพบเจอ
どんな時(とき)でも明(あか)るく、出会(であ)うすべての動植物(どうしょくぶつ)に対(たい)して微笑(ほほえ)め。

To give so much time to the improvement of yourself that you have no time to criticize others.
จงให้เวลาอย่างมากที่จะปรับปรุงตัวเองซึ่งจะทำให้คุณไม่มีเวลาที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นๆ
自分(じぶん)を向上(こうじょう)させるために時間(じかん)を使(つか)え。他人(たにん)を批判(ひはん)している時間(じかん)などない。

To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, and too happy to permit the presence of trouble.
จงใหญ่โตเกินไปที่จะกังวล อันสูงส่งเกินไปสำหรับความโกรธ แข็งแรงเกินไปที่จะกลัว และมีความสุขเกมากจนไม่มีที่สำหรับปัญหา
心配(しんぱい)する必要(ひつよう)がないほど大(おお)きく、怒(いか)りを感(かん)じる隙(すき)のないほど高潔(こうけつ)で、怖(おそ)れることがないほど強(つよ)く、困難(こんなん)に陥(おちい)る事(こと)がないほど幸福(こうふく)であれ。

ปล.

ทำตามแบบนี้มันยากมากไม่มีคนทำได้นอกจากคนผิดปกติแต่พยายามก็ดีครับ แล้วถ้าตอนไหนอยากต้องการกำลังใจ อ่านแบบมีเสียงด้วยดีกว่านะครับ^^ ว่าแต่มัน ผมพยายามแปลเป็นภาษาไทยแต่อาจจะมีอะไรผิดบ้างแน่ครับ ถ้าเจอผิดช่วยบอกหน่อยนะครับ

แล้วผมจะเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้นอีกรอบหนึ่งนะครับ^^
= = = = =

ลัทธิผู้มองโลกในแง่ดีของสโมสรผู้มองโลกในแง่ดี

สัญญากับตัวเอง
ให้มีความแข็งแกร่งโดยไม่มีอะไรที่สามารถรบกวนความสงบของจิตใจคุณได้
จงพูดคุยเรื่องสุขภาพ ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองกับทุกคนที่คุณพบ
ทำให้เพื่อนๆทุกคนรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษบางอย่างในตัวเขา
จะมองไปที่ด้านที่ด้านดีของทุกอย่างและทำให้การมองโลกในแง่ดีของคุณเป็นจริง
คิดเพียงสิ่งที่ดีที่สุด. ทำงานให้ดีที่สุดและคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น
จงกระตือรือร้นกับความสำเร็จของคนอื่นเหมือนเป็นความสำเร็จของตัวคุณเอง
จงลืมความผิดพลาดที่ผ่านมาและก้าวไปที่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในอนาคต
จงมีใบหน้าที่แจ่มใสตลอดเวลาและยิ้มให้กับทุกชีวิตที่คุณพบเจอ
จงให้เวลาอย่างมากที่จะปรับปรุงตัวเองซึ่งจะทำให้คุณไม่มีเวลาที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นๆ
จงใหญ่โตเกินไปที่จะกังวล อันสูงส่งเกินไปสำหรับความโกรธ แข็งแรงเกินไปที่จะกลัว และมีความสุขเกมากจนไม่มีที่สำหรับปัญหา

タイトルとURLをコピーしました