บล็อก | บล็อกของไดซัง – คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย –

「 บล็อก 」List

ได: ผมว่าทำบล็อกสนุกกว่าทำFBและTwitteเพราะวิเคราะห์ลึกๆได้สนุกครับ

ได: ผมว่าทำบล็อกสนุกกว่าทำFBและTwitteเพราะวิเคราะห์ลึกๆได้สนุกครับ

วันที่ ๒๗ มกราคม ปี ๒๕๕๙ กุ๊กมอร์นิ่งครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่ตั้งเป้าหมายว่าป...