รีวิวหนังสือ | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

รีวิวหนังสือList

ได: วิธีเขียนแพลนเนอร์ของผม ทำเป็นประโยชน์ แบบรายงานประจำวัน

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๙ กุ๊กมอนิ่งครับไดซัง(Twitter:@daijirok_th)คนที่ชอบเขียนรายงานประจำวันนะ...

ได: ผมว่าทำบล็อกสนุกกว่าทำFBและTwitteเพราะวิเคราะห์ลึกๆได้สนุกครับ

วันที่ ๒๗ มกราคม ปี ๒๕๕๙ กุ๊กมอร์นิ่งครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่ตั้งเป้าหมายว่าป...

รีวิวหนังสือภาษาญี่ปุ่น ”ทำไมพูดกันว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีที่สุดในโลก”

วันที่ ๒๒ เมษายน ปี๒๕๕๘ วันอังคาร กุ๊กมอนิ่งครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)นะครับ ...