ห้องสมุด | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

ห้องสมุดList

ได: ห้องสมุดที่ผมแนะนำสำหรับทุกคนอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะคนที่สนใจญี่ปุ่น

วันที่ ๒๙ มกราคม ปี ๒๕๕๙ กุ๊กมอนิ่งครับไดซัง(Twitter:@daijirok_th)คนที่ทำงานโคเวิร์กกิ้งสเปซที่ญี่ป...