ห้องสมุด | บล็อกของไดซัง – คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย –

「 ห้องสมุด 」List

ได: ห้องสมุดที่ผมแนะนำสำหรับทุกคนอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะคนที่สนใจญี่ปุ่น

ได: ห้องสมุดที่ผมแนะนำสำหรับทุกคนอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะคนที่สนใจญี่ปุ่น

วันที่ ๒๙ มกราคม ปี ๒๕๕๙ กุ๊กมอนิ่งครับไดซัง(Twitter:@daijirok_th)คนที่ทำงานโคเวิร์กกิ้งสเปซที่ญี่ป...