บล็อกของไดซัง – คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย – | หน้า 29 | ความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองไทยคนหนึ่งชื่อไดซัง