อื่น | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

อื่นList

เลือกกล้องอันไหนดีสำหรับไดซัง(บล็อกเกอร์และอยากถ่ายคลิปด้วย)

ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเอากล้องถ่ายรูปด้วยอยู่ มันก็ดีนะครับ หาอะไรสวยๆที่น่าถ่ายรูปตลอดเลยอยู่นะครับ สว...

ได: ประกาศ ผมสร้างFacebookเพจใหม่เกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าไอเดียนะครับ

วันที่ ๒๗ กุมภาพัน ปี ๒๕๕๙ สวัสดีครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่เพิ่งสร้างเพจใหม่นะค...