คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่น | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

คนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นList

คนไทยที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น ผมแนะนำวีซ่าแต่งงานญี่ปุ่น

วันที่ ๑๕ เมษายนช ปี ๒๕๕๙ สวัสดีครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่พยายามสร้างกล้ามเนื...

คนไทยที่จบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยไทยเอกภาษาญี่ปุ่น

วันที่ ๒๓ เมษายนช ปี ๒๕๕๙ เรื่องนี้เรื่องต่อของเมื่อวานนักเรียนหรือนักศึกษาคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะค...