คนไทย | บล็อกของไดซัง – คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย –

「 คนไทย 」List

คนไทยที่จบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยไทยเอกภาษาญี่ปุ่น

คนไทยที่จบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยไทยเอกภาษาญี่ปุ่น

วันที่ ๒๓ เมษายนช ปี ๒๕๕๙ เรื่องนี้เรื่องต่อของเมื่อวานนักเรียนหรือนักศึกษาคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะค...