คนไทย | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

คนไทยList

คนไทยที่จบมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยไทยเอกภาษาญี่ปุ่น

วันที่ ๒๓ เมษายนช ปี ๒๕๕๙ เรื่องนี้เรื่องต่อของเมื่อวานนักเรียนหรือนักศึกษาคนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะค...