การเดินทาง

Sponsor Link
การเดินทาง

ไปเวียงจันทน์จากสพานมิตรภาพโดยรถเมล์

...
การเดินทาง

ผ่านตม.ประเทศลาวและเข้าประเทศลาว

...
การเดินทาง

ออกจากเมืองไทย ข้ามสะพานมิตรภาพ

...
การเดินทาง

นอนเตียงในรถไฟ กำลังไปหนองคายจากสถานีรถไฟหัวลำโพง

...
การเดินทาง

นั่งรถไฟที่หัวลำโพง ไปหนองคาย ไปเวียงจันทน์ประเทศลาว

...