ไดซัง | บล็อกไดซัง คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย

ไดซังList

ได: สำหรับคนที่ไม่ชอบวิ่งก็ควรจะลองเช็คพื้นรองเท้าตัวเองสำหรับสุขภาพ

วันที่ ๒๔ มกราคม ปี ๒๕๕๙ สวัสดีครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่ชอบวิ่งนะครับ ผมเริ...

ได: รองเท้าวิ่ง เวลาซื้อหรือให้ซื้อผู้ใหญ่ควรจะรู้ไว้ว่าPronationของเท้าเป็นยังไง

วันที่ ๒๓ มกราคม ปี ๒๕๕๙ สวัสดีครับไดซัง(FB:ไดซัง-คนญี่ปุ่นรักเมืองไทย-)คนที่วิ่งญี่ปุ่นอยู่นะครับ ...